پاورپوینت فصل هشتم تولید مثل علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل هشتم تولید مثل علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل هشتم تولید مثل علوم تجربی هشتم

 

 

انواع تولید مثل

توليد مثل ويژگي و عملي است كه موجب توليد جانداران جديد از همنوعان خود مي گردد.

توليد مثل در جانداران به دو روش صورت گيرد:

الف غيرجنسي
روشي كه در آن موجود يك فرد براي بوجود آمدن جانداران جديد كافي است.

ب - جنسي :
روشي كه در آن بوجود آمدن جانداران جديد وابسته به وجود «دو جنس» مختلف است كه معمولاً از آن ها به عنوان نر و ماده نام مي برند.

برخي از موجودات زنده فقط به يك روش و بعضي به هر دو روش توليد مثل مي كنند.

 

 این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


دسته:

پاورپوینت فصل هشتم تولید مثل علوم تجربی هشتم

خرید آنلاین