پاورپوینت فصل ششم: تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل ششم: تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل ششم: تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم

 

سیستم غده‌های داخلی مجموعه‌ای از غده‌های درون ریز پراکنده در نقاط مختلف بدن است. هر یک از غده‌های این سیستم با ترشح هورمون خاص خود ، اعمال ویژه‌ای را در بدن سبب می‌شوند. در عین حال بسیاری از فرایندهای زیستی بدن تحت تاثیر مجموعه‌ای از غده‌های داخلی و در ارتباط متقابل بین آنها انجام می‌پذیرد. این ارتباط متقابل تحت تاثیر مجموعه هیپوتالاموس ، غده هیپوفیز بوجود می‌آید و در کنار آن تمام غدد داخلی را با هیپوتالاموس و ساختار سیستم عصبی مرکزی مرتبط می‌کند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


دسته:

پاورپوینت فصل ششم: تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم

خرید آنلاین