پاورپوینت درس بیستم و یکم مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس بیستم و یکم مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس بیستم و یکم مطالعات اجتماعی نهم

 

در گذشته، جوامع به صورت قبیله ای زندگی می کردند و در این قبایل، افرادی که زور و قدرت بیشتری داشتند، ریاست قبیله را برعهده می گرفتند.

گاه نیز، یک قبیله قدرتمند قبایل دیگر را تحت سلطه درمی آورد.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 


دسته:

پاورپوینت درس بیستم و یکم مطالعات اجتماعی نهم

خرید آنلاین